STYRELSEN

KONTAKT

Styrelsen är byggstenarna i klubben och det är dem som ser till att vi har en förening som går framåt och mot utveckling.
Vill du vara delaktig? Kontakta oss i styrelsen.

Ordförande:
Julia Wahlgren

E-post: ordforande@lysekilsbrukshundklubb.se


Vice Ordförande:
Roger Andersson
Telefon: 070-343 06 65
E-post: viceordforande@lysekilsbrukshundklubb.se


Kassör:
Harriet Alfredsson
Telefon: 070-600 41 90
E-post: kassor@lysekilsbrukshundklubb.se


Sekreterare:
Pia Jonasson
Telefon: 070-863 12 22
E-post: sekreterare@lysekilsbrukshundklubb.se


Ledamot: 

Diana Nilssone
Telefon:  070-813 87 86


Ledamot:

Johanna Gustafsson


Ledamot:

Catarina Ross


Suppleanter:

Lena Simonsson
Jesper Celander


Valberedning:

Anna Svensson

valberedningen@lysekilsbrukshundklubb.se


Webmaster

Mariel Andersson

webmaster@lysekilsbrukshundklubb.se


Protokoll från styrelsemöten finns tillgängliga i klubbstugan.

 

Följ oss på Facebook!